script>console.log("wm.danskebank.dk")

Danske Invest Index

Europe Restricted - Akkumulerende, klasse DKK

Morningstar Rating : - Fonde med bæredygtigt mål - ISIN: DK0061269602
Dokumenter
Faktaark
Dokument med central information (PRIIPs)
Vedtægter
Prospekt
Sustainability-related disclosure (eng.)
Klagevejledning
Investorrettigheder

152,54

Indre værdi pr. 21.06.2024

+0,75%

Afkast i dag

+11,05%

Afkast år til dato

154,10

Din købskurs 24.06 16:44

153,65

Din salgskurs 24.06 16:44

Mål og investeringspolitik

Mål

Målet er at opnå et afkast, som svarer til udviklingen for europæiske aktier. Afdelingen er akkumulerende. Afdelingen er kategoriseret under artikel 9 ved forordningen om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (SFDR, EU forordning 2019/2088). Afdelingen har reduktion af CO2-emissioner som sit bæredygtige investeringsmål med henblik på at nå Parisaftalens langsigtede mål. Afdelingen har ikke som bæredygtigt investeringsmål at bidrage til miljømål under EU-klassificeringssystemet.

Investeringspolitik

Investerer i europæiske aktier og imødekommer et bæredygtigt investeringsmål ved at investere i selskaber i overensstemmelse med det valgte indeks. Indekset har en klimamålsætning, og repræsenterer europæiske udviklede markeder og store og mellemstore aktier og forsøger samtidig at afspejle værdipapirer, der er genvægtet baseret på risici/muligheder forbundet med overgangen til en økonomi med lavere CO2-aftryk. Indekset opfylder benchmark-forordningens minimumskrav til et EU-benchmark for klimaovergangen.

Investeringsstrategien er passiv, dvs. indeksbaseret. Det betyder, at investeringerne er sammensat, så de følger det valgte indeks. Der kan forekomme investeringer, som ikke indgår i indekset.

Der kan desuden være investeringer i indekset, som ikke indgår i afdelingen. Sådanne investeringer kan være udelukket, fordi de vurderes at have væsentlig negativ indvirkning på et bæredygtigt investeringsmål. Udover at forfølge det bæredygtige investeringsmål fremmer afdelingen miljømæssige og/eller sociale karakteristika ved screeninger, investeringsrestriktioner og aktivt ejerskab, hvilket tilsvarende kan medføre fravigelser fra indekset. Afdelingen følger Danske Invests politik for ansvarlige investeringer.

Du kan som investor forvente, at afkastet i store træk svarer til udviklingen i indekset. Afkastet vil typisk være lidt lavere end udviklingen i det valgte indeks pga. omkostningerne. Valutarisici afdækkes ikke, og udsving i valutakurserne påvirker derfor afkastet.

Beviser kan normalt indløses på bankdage.

Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 5 år.

Fonde med et bæredygtigt investeringsmål (artikel 9)
Fonde med et bæredygtigt investeringsmål investerer i økonomiske aktiviteter, som bidrager til et bæredygtigt mål. Det kan være reduktion af CO2, biodiversitet, cirkulær økonomi eller andre af FN’s verdensmål. Fondene kan også investere i økonomiske aktiviteter, som bidrager til et socialt mål som for eksempel arbejdsforhold, social integration, menneskelig kapital eller andre af FN’s sociale mål. Derudover må disse fonde ikke gøre væsentlig skade på andre bæredygtige mål.

Vores fonde med et bæredygtigt investeringsmål opfylder artikel 9 i EU’s ’Forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger’.

Afkast

Europe Restricted - Akkumulerende, klasse DKK
Benchmark
Afkast
Månedlig afkast
Årlige afkast
Afkast (12 måneders rullende)
Månedligt merafkast i forhold til benchmark
1 år
3 år
Siden start

til
Sammenlign med ...
BNP Paribas Funds Aqua Classic CapitalisationSICAV Parvest
BNP Paribas Funds Climate Impact Classic CapitalisationSICAV Parvest
BNP Paribas Funds Climate Impact Classic DistributionSICAV Parvest
Bioteknologi Indeks KLDanske Invest
C WorldWide Asien KL AC WORLDWIDE
C WorldWide Globale Aktier Akkumulerende Klasse AC WorldWide
C WorldWide Globale Aktier KL AC WorldWide
Danmark - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Danmark Fokus, klasse DKK dDanske Invest
Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK dDanske Invest
Danmark Indeks, klasse DKK dDanske Invest
Danmark, klasse DKK dDanske Invest
Dannebrog Mellemlange Obligationer, klasse DKK dDanske Invest
Danske Indeksobligationer KLDanske Invest
Danske Korte Obligationer, klasse DKK dDanske Invest
Danske Lange Obligationer, klasse DKK dDanske Invest
Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumulating, class EUR hDanske Invest
Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Europa - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Europa 2 KLDanske Invest
Europa Højt Udbytte - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Europa Højt Udbytte, klasse DKK dDanske Invest
Europa Indeks BNP, klasse DKK dDanske Invest
Europa Indeks, klasse DKK dDanske Invest
Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Europa Small Cap, klasse DKK dDanske Invest
Europa, klasse DKK dDanske Invest
Fidelity Active Strategy - FAST - Asia Fund A-ACC-EURFidelity Funds
Fidelity Active Strategy - FAST - Europe Fund A-ACC-EURFidelity
Fidelity Funds - America Fund A-Acc-USDFidelity Funds
Fidelity Funds - America Fund A-DIST-EURFidelity Funds
Fidelity Funds - America Fund A-DIST-USDFidelity Funds
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-Acc-USDFidelity Funds
Fidelity Funds - FIRST All Country World Fund A-Acc-EURFidelity Funds
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-Acc-USDFidelity Funds
Fidelity Funds - World Fund A-Acc-EURFidelity Funds
Fixed Income Global Value Class C pDanske Invest SICAV - SIF
Fjernøsten Indeks, klasse DKK dDanske Invest
Fjernøsten, klasse DKK dDanske Invest
Fonde, klasse DKK dDanske Invest
Franklin U.S. Opportunities Fund A(acc)USDFranklin Templeton
Global AC Restricted - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest Index
Global Emerging Markets Restricted - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest Index
Global High Yield Bonds - Accumulating, class EUR hDanske Invest
Global Indeks - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Global Indeks, klasse DKK dDanske Invest
Global Sustainable Future - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Global Sustainable Future 2 KLDanske Invest
Global Sustainable Future 3, klasse DKK dDanske Invest Select
Global Sustainable Future, klasse DKK dDanske Invest
Globale Aktier EtikC WorldWide
Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Globale Obligationsmarkeder KLDanske Invest
Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Goldman Sachs Green Bond - P Cap EURGoldman Sachs
Goldman Sachs Green Bond - P Dis EURGoldman Sachs
Goldman Sachs Green Bond Short Duration - P Cap EURGoldman Sachs
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A (acc) - EURJPM Funds
JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund A (acc) - USDJ.P.Morgan
JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund A (dist) - USDJPMorgan Funds
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund A (acc) - USDJ.P.Morgan
Japan Fund Euro A AccM&G
Japan Restricted - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest Index
Japan, klasse DKK dDanske Invest
Kina, klasse DKK dDanske Invest
Maj Invest Value AktierMaj Invest
Maj Invest Value Aktier AkkumulerendeMaj Invest
Mix - Akkumulerende KLDanske Invest
Mix Defensiv - Akkumulerende KLDanske Invest
Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Mix Obligationer KLDanske Invest
Mix Offensiv - Akkumulerende KLDanske Invest
Mix Offensiv Plus - Akkumulerende KLDanske Invest
Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Nye Markeder Obl. Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK dDanske Invest
Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Nye Markeder Small Cap, klasse DKK dDanske Invest
Nye Markeder, klasse DKK dDanske Invest
Pacific incl. Canada ex. Japan Restricted - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest Index
RobecoSAM SDG High Yield Bonds DH EURRobeco
Sparinvest Mix Aktier KL A
T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund A USDT. Rowe Price Funds SICAV-fonde
T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund An EURT. Rowe Price
Teknologi Indeks KLDanske Invest
USA Indeks - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
USA Indeks, klasse DKK dDanske Invest
USA Restricted - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest Index
Østeuropa, klasse DKK d - under afviklingDanske Invest
Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Fremtidige afkast kan blive negative. Afkastet kan stige og falde som følge af valutaudsving, hvis fonden er udstedt i en anden valuta end den valuta, som anvendes i det land, hvor du er hjemmehørende. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.

Risikoindikator

Lavere risiko

Højere risiko

Typisk lavere afkast

Typisk højere afkast

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Den summariske risikoindikator angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter. Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig.

Klassificeringen kan ændre sig og er ikke nødvendigvis en pålidelig indikator for den fremtidige risikoprofil. Den laveste risikoklasse er ikke ensbetydende med en risikofri investering. 

Dette produkt indeholder ikke nogen beskyttelse mod den fremtidige udvikling i markedet, så du kan tabe noget af eller hele din investering.
 

Det er
Klik for at skifte beløb
kr blevet til på

0 år
år
4 år
år

kr

heraf er n/a kr udbetalt i udbytte.
Samlede administrationsomkostninger i perioden:
n/a kr.

Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Fremtidige afkast kan blive negative. Afkastet kan stige og falde som følge af valutaudsving, hvis fonden er udstedt i en anden valuta end den valuta, som anvendes i det land, hvor du er hjemmehørende. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Vis som skema

Det er 100 DKK blevet til

PeriodeVærdi
I løbet af 1 årDKK 118,02
I løbet af 3 årDKK 125,42
Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Fremtidige afkast kan blive negative. Afkastet kan stige og falde som følge af valutaudsving, hvis fonden er udstedt i en anden valuta end den valuta, som anvendes i det land, hvor du er hjemmehørende. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Vis som beregner

Porteføljeforvalter

Kim Thomsen

Titel: Chief Portfolio Manager
Baggrund: FD
Antal års erfaring: 38

Danske Bank Asset Management er en international kapitalforvalter og en del af Danske Bank koncernen.

Danske Bank Asset Management er porteføljeforvalter for Danske Invest. I sin rådgivning fokuserer Danske Bank Asset Management sine ressourcer på udvalgte kerneområder. Disse områder omfatter nordiske aktier, europæiske aktier, globale aktier, nordiske obligationer, europæiske virksomhedsobligationer, globale indeksobligationer, obligationer i nye markeder samt indeksbaserede investeringer. Danske Bank Asset Management forvalter også hedge-fonde med både aktier og obligationer.

Fordeling pr. 30.04.2024


Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.
Europe Restricted - Akkumulerende, klasse DKK

Investeringer pr. 30.04.2024

Investering % Type Valuta Land Fondskode
Novo Nordisk B 000000000000005.425,42% Aktier DKK Danmark DK0062498333
ASML Holding NV 000000000000004.434,43% Aktier EUR Holland NL0010273215
Schneider Electric SE 000000000000003.753,75% Aktier EUR Frankrig FR0000121972
SAP SE 000000000000003.603,60% Aktier EUR Tyskland DE0007164600
AstraZeneca Plc 000000000000003.023,02% Aktier GBP Storbritannien GB0009895292
Novartis AG 000000000000002.532,53% Aktier CHF Schweiz CH0012005267
Roche Holding AG 000000000000002.422,42% Aktier CHF Schweiz CH0012032048
Iberdrola S.A. 000000000000002.242,24% Aktier EUR Spanien ES0144580Y14
L'Oreal S.A. 000000000000001.691,69% Aktier EUR Frankrig FR0000120321
Sanofi S.A. 000000000000001.451,45% Aktier EUR Frankrig FR0000120578
Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.

Omkostninger

De omkostninger, du betaler, bliver brugt til at dække afdelingens udgifter, herunder udgifter til markedsføring og distribution. Omkostningerne reducerer dit mulige afkast. De løbende administrationsomkostninger er baseret på det foregående års udgifter. Beløbet kan ændre sig fra år til år.

Omkostninger afholdt af afdelingen i løbet af et år

Engangsomkostninger før eller efter investeringen

Øvrige satser *)

*) Øvrige satser er omkostningssatser, som helt eller delvist er indeholdt i de løbende administrationsomkostninger og/eller engangsomkostningerne.
Europe Restricted - Akkumulerende, klasse DKK

Fondfakta

 • Stamdata

  Stamdata

  Fondskode DK0061269602
  Børsnoteret Nej
  Afdeling under Danske Invest Index
  Fondens domicil Danmark
  Udbyttebetalende Nej
  Administrationsselskab Danske Invest Management A/S
  Adm. selskabs domicil Danmark
  Depotselskab J.P. Morgan
  Stykstørrelse 100
  Beviserne udstedt i DKK
  Pris-metode Dobbeltprismetoden
  Produkttype UCITS
  Startdato 03.03.2020
  Markedsføringstilladelse Danmark
  Klasse i Europe Restricted - Accumulating KL
  Andre klasser Europe Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W
  Europe Restricted, klass SEK
  Europe Restricted, klass SEK W
  Europe Restricted, klass SEK Y
  Europe Restricted, klasse NOK
  Europe Restricted, klasse NOK W
  Europe Restricted, osuuslaji EUR W
  Skattetype Aktieindkomstbeskattet
 • Profil

  Profil

  Profil Indeksbaseret
  Type Aktie
  Område Europa
  Benchmark MSCI Europe Climate Change Index inkl. nettoudbytter
  Typisk investeringshorisont 5 år
 • Dagens tal

  Dagens tal

  Formue (mio.) DKK pr. 21.06.2024 2.496,49
  Formue for andelsklassen (mio.) DKK pr. 21.06.2024 47,59
  Indre værdi DKK pr. 24.06.2024 17:00 153,69
  Vejl. købskurs pr. 24.06.2024 16:44 154,10
  Vejl. salgskurs pr. 24.06.2024 16:44 153,65
 • Risikonøgletal pr. 31.05.2024

  Risikonøgletal pr. 31.05.2024

    1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
  Gennemsnitligt årligt afkast, % 18,02 7,84
  Sharpe Ratio 0,41
  Volatilitet 14,61
  Tracking Error 0,78
  Information Ratio 0,23
  Beregningen sker på grundlag af månedlige data.
 • Download materiale

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.