Vilkår for brug

Dette website er udarbejdet og ejet af Danske Invest, division af Danske Bank A/S, og den er alene til orientering. Den er ikke og skal ikke opfattes som hverken tilbud eller opfordring til at købe eller sælge investeringsbeviser.

Ligeledes skal henvisninger eller links til handelsfunktioner i Danske Netbank udelukkende opfattes som en praktisk foranstaltning for brugerne af websitet og ikke som tilbud eller opfordring til handel med investeringsbeviserne. Derudover gør vi opmærksom på, at al rådgivning i forbindelse med køb og salg af Danske Invest-beviser varetages af Danske Invests hoveddistributør, Danske Bank, eller den pågældende kundes pengeinstitut, hvis kunden ikke er kunde i Danske Bank.

Websitets informationer, beregninger, vurderinger og skøn træder ikke i stedet for læserens udøvelse af eget skøn over, hvorledes der skal disponeres. Vi har omhyggeligt søgt at sikre os, at indholdet på dette website er korrekt og retvisende. Vi påtager os imidlertid ikke noget ansvar for websitets nøjagtighed og fuldkommenhed. Vi påtager os endvidere ikke noget ansvar for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af dette website.

Websitet er beskyttet af loven om ophavsret, og websitet eller dele heraf må derfor ikke gengives uden tilladelse.

Alle rettigheder til de viste data tilhører foreningen og enhver videredistribution eller gengivelse er forbudt uden forudgående tilladelse, ligesom oplysningerne ikke må bruges i erhvervsmæssig øjemed, hverken i be- eller ubearbejdet form.

Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Afkastet kan blive både positivt og negativt. Kursværdien af investeringsbeviser svinger i takt med udviklingen på aktie- og obligationsmarkederne.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.